วันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2552

การเพิ่มรูปภาพ........การเพิ่มรูปภาพในส่วนบทความทำได้ดังนี้
ขั้นที่ 2ววววววววววว


ขั้นที่ 3งงงงงงงงงงงง


ขั้นที่4กกกกกกกกกกกก


ขั้นที่ 5หหหหหหหหหหหห

การเรียนเว็บบล็อก

........เว็บบล็อกเป็นเว๊บไซท์พันธ์ไหม่ที่ได้รับความนิยมแพร่หลายไปทั่วโลก ฟหกด สว ฟหกดสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสวววววววววววววววววววววงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยย